Zorg en Welzijn

Medewerkers in zorg en welzijn,
zijn over het algemeen “DOENERS".

Even voorstellen

Ik ben docent verpleegkunde en heb daar veel ervaring in. Na mijn diplomering heb ik een aantal jaren gewerkt bij een groot regionaal opleidingscentrum (ROC). Daarna ben ik gaan werken bij een middelgrote zorg organisatie in de regio Den Haag. Ik werk daar als docent verpleegkunde en verzorg in die rol veel bij– en nascholing op het gebied van zorg en dienstverlening. Hierbij valt te denken aan omgaan met agressie, werken met cliënten met niet aangeboren hersenletsel, dementie, wet zorg en dwang, maar ook de diverse voorbehouden en risicovolle handelingen. 

Medewerkers in zorg en welzijn, zijn over het algemeen “DOENERS". Dat wil zeggen dat men vooral leert van de praktijksituaties. Ik streef er dan ook naar om trainingen zo goed mogelijk op de praktijk aan te laten sluiten en interactief te laten zijn. Verder begeleid ik intervisie binnen teams zowel digitaal als fysiek. 

Mijn expertise ligt bij het Syndroom van Korsakov,  niet aangeboren hersenletsel, dementie en probleem gedrag in relatie tot de wet zorg en dwang.

Trainingen

Contact

Heeft u interesse, dan kunt u contact opnemen met Ingrid Schouten.

Syndroom van Korsakov

Ik heb een specialisatie op het gebied van omgaan met cliënten met het syndroom van Korsakov en heb meegewerkt aan het boek “De Empathisch Directieve Benadering bij cliënten met het Syndroom van Korsakov”.

In samenwerking met het Korsakov Kenniscentrum, verzorg ik trainingen over deze benadering door heel Nederland.

Tevens werk ik als trainingsactrice. Deze competentie zet ik voornamelijk in binnen rollenspelen op het gebied van zorg en dienstverlening. 

Inzet huisdieren bij mensen met Korsakov

Binnen de doelgroep Korsakov is nog niet veel bekend over de doelgerichte inzet van (huis)dieren. Sinds september 2021 heeft Ingrid Schouten, onze trainer/docent, de gelegenheid gekregen om met haar hond verschillende bezoeken aan bewoners op locatie Domus Nostra, Saffier te brengen.