Huisregels

 1. Honden moeten de inentingen hebben gehad die voor de leeftijd gelden en die tijdig zijn herhaald.
   
 2. De honden hebben een niet slippende halsband om met daaraan een lijn van ongeveer 1,20 meter, alleen dan kan aan de cursus worden deelgenomen. Andere materialen zijn niet toegestaan.
   
 3. Kinderen zijn welkom. Als ze jonger zijn dan 12 mogen ze niet met de hond werken. Voor kinderen in de leeftijd tussen 12 en 16 jaar is dit ter beoordeling van de cursusleiding.
   
 4. U schrijft in voor de duur van een cursus en niet voor 10 lessen. Of dit moet nadrukkelijk anders zijn overeengekomen. Dat wil dus zeggen dat gemiste lessen niet kunnen worden ingehaald of terugbetaald.
   
 5. In het geval dat u door overmacht langere tijd niet kunt deelnemen zullen wij in overleg met u tot een regeling proberen te komen.
   
 6. U ruimt de ontlasting van uw hond altijd zelf op en deponeert dit in de daarvoor bestemde afvalbakken.
   
 7. Het cursusgeld dient bij aanvang van de eerste les te worden voldaan. Als het cursusgeld na de tweede les niet is voldaan kunt u niet meer deelnemen.
   
 8. Op het terrein van de hondenschool, die zich op een boerderij bevind, wordt u geacht NIET TE ROKEN.
   
 9. Honden dienen op het terrein aangelijnd te zijn tenzij onder begeleiding van de instructeur verwacht wordt dat er een oefening gedaan wordt waarbij de hond niet aangelijnd is.
   
 10. Er zijn veel dieren aanwezig op de boerderij. Wij vragen U deze dieren niet te voederen.
Wij verwachten dat deze regels ertoe bijdragen dat u en uw honden veel plezier beleven bij hondenschool DINJA.

terug naar cursusinformatie.